Τηλεοπτικά συστήματα ελέγχου αγωγών αποχέτευσης, ύδρευσης, γεωτρήσεων.

- Basic Omicron Push
- Basic Omicron Drive
- Mobile Cubix 300
- Confort ELKA 600
- RCA 4.0
- I Look

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

Basic Omicron Push
Φορητό ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης αγωγών

- Δυνατότητα ελέγχου αγωγών από Φ 50 έως Φ 200mm με κεφαλή κάμερας SAT 42.
- Δυνατότητα ελέγχου αγωγών από Φ 75 έως Φ 400mm με κεφαλή κάμερας KS 40 με ενσωματομένο πομπό 33KHz and 512Hz.
- Χειροκίνητο τύμπανο με καλώδιο μήκους έως 80m.
- Μονάδα ελέγχου και χειρισμού τύπου Rausch Tab υψηλής ανάλυσης Full HD .
- Οθόνη αφής 12,1" με ενσωματωμένο Η/Υ και λειτουργικό σύστημα Windows 10.
- Πολυλειτουργικά joysticks με εύκολη αφαίρεση για εργασίες γραφείου.
- Τυπικό βασικό λογισμικό για δημιουργία εικόνας, βίντεο και PDF.
- Δυνατότητα Wi-Fi, δυνατότητα LAN, USB, HDMI.
- Προσδιορισμός της διαμέτρου, μέτρηση κλίσης, θερμοκρασίας και λέιζερ μετρήσεις με εσωτερικό Η/Υ και μέτρηση παραμόρφωσης.
- Έλεγχος απομακρυσμένου σέρβις.
- Ειδική βάση για τοποθέτηση στο τύμπανο καλωδίου Omicron, Cubix 300 ή σε εγκαταστάσεις οχημάτων.

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

Basic Omicron Drive
Μεσαίου τύπου ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης αγωγών

- Δυνατότητα ελέγχου αγωγών από Φ 100 έως Φ 600mm με ηλεκτροκίνητο φορείο FW 90 και κεφαλή κάμερας KS 60 με ενσωματομένο πομπό 33KHz and 512Hz.
- Ηλεκτρική ανύψωση της κεφαλής της κάμερας.
- Ειδικά επιπρόσθερα βάρη και ειδικοί επιπρόσθετοι τροχοί για το φορείο.
- Χειροκίνητο και αυτόματο σύστημα διεύθυνσης του φορείου.
- Κάμερα οπισθοπορείας του φορείου.
- Χειροκίνητο τύμπανο με καλώδιο μήκους έως 200m.
- Μονάδα ελέγχου και χειρισμού τύπου Rausch Tab υψηλής ανάλυσης Full HD (1920Χ1080) .
- Οθόνη αφής 12,1" με ενσωματωμένο Η/Υ και λειτουργικό σύστημα Windows 10.
- Πολυλειτουργικά joysticks με εύκολη αφαίρεση για εργασίες γραφείου.
- Τυπικό βασικό λογισμικό για δημιουργία εικόνας, βίντεο και PDF.
- Δυνατότητα Wi-Fi, δυνατότητα LAN, USB, HDMI.
- Προσδιορισμός της διαμέτρου, μέτρηση κλίσης, θερμοκρασίας και λέιζερ μετρήσεις με εσωτερικό Η/Υ και μέτρηση παραμόρφωσης.
- Έλεγχος απομακρυσμένου σέρβις.
- Ειδική βάση για τοποθέτηση στο τύμπανο καλωδίου Omicron, Cubix 300 ή σε εγκαταστάσεις οχημάτων.

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

Mobile Cubix 300
Μεσαίου-Μεγάλου τύπου ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης αγωγών

- Δυνατότητα ελέγχου αγωγών από Φ 100 έως Φ 600mm με ηλεκτροκίνητο φορείο FW 90 και κεφαλή κάμερας KS 60 με ενσωματομένο πομπό 33KHz and 512Hz.
- Δυνατότητα ελέγχου αγωγών από Φ 150 έως Φ 3000mm με ηλεκτροκίνητο φορείο FW 135 και κεφαλή κάμερας KS 135.
- Ηλεκτρική ανύψωση της κεφαλής της κάμερας.
- Χειροκίνητο και αυτόματο σύστημα διεύθυνσης του φορείου.
- Κάμερα οπισθοπορείας του φορείου.
- Ειδικά επιπρόσθερα βάρη και ειδικοί επιπρόσθετοι τροχοί για το φορείο.
- Ηλεκτροκίνητο τύμπανο με καλώδιο μήκους έως 300m με κομβία ελέγχου και τηλεχειριστήριο.
- Μονάδα ελέγχου και χειρισμού τύπου Rausch Tab υψηλής ανάλυσης Full HD (1920Χ1080) .
- Οθόνη αφής 12,1" με ενσωματωμένο Η/Υ και λειτουργικό σύστημα Windows 10.
- Πολυλειτουργικά joysticks με εύκολη αφαίρεση για εργασίες γραφείου.
- Τυπικό βασικό λογισμικό για δημιουργία εικόνας, βίντεο και PDF.
- Eιδικό λογισμικό πρόγραμμα αγωγών αποχέτευσης-παροχών-ύδρευσης-γεωτρήσεων Wincan.
- Δυνατότητα Wi-Fi, δυνατότητα LAN, USB, HDMI.
- Προσδιορισμός της διαμέτρου, μέτρηση κλίσης, θερμοκρασίας και λέιζερ μετρήσεις με εσωτερικό Η/Υ και μέτρηση παραμόρφωσης.
- Έλεγχος απομακρυσμένου σέρβις.
- Ειδική βάση για τοποθέτηση στο τύμπανο καλωδίου Omicron, Cubix 300 ή σε εγκαταστάσεις οχημάτων.

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

Confort ELKA 600
Μεγάλου τύπου ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης αγωγών

- Δυνατότητα ελέγχου αγωγών από Φ 100 έως Φ 600mm με ηλεκτροκίνητο φορείο FW 90 και κεφαλή κάμερας KS 60 με ενσωματομένο πομπό 33KHz and 512Hz.
- Δυνατότητα ελέγχου αγωγών από Φ 150 έως Φ 3000mm με ηλεκτροκίνητο φορείο FW 135 και κεφαλή κάμερας KS 135.
- Ηλεκτρική ανύψωση της κεφαλής της κάμερας.
- Χειροκίνητο και αυτόματο σύστημα διεύθυνσης του φορείου.
- Κάμερα οπισθοπορείας του φορείου.
- Ειδικά επιπρόσθερα βάρη και ειδικοί επιπρόσθετοι τροχοί για το φορείο.
- Ηλεκτροκίνητο τύμπανο με καλώδιο μήκους έως 300m με κομβία ελέγχου και τηλεχειριστήριο.
- Σύστημα ανέλκυσης-καθέλκυσης του φορείου με αλυσίδα 20m.
- Μονάδα ελέγχου και χειρισμού τύπου Rausch Tab υψηλής ανάλυσης Full HD (1920Χ1080) .
- Οθόνη αφής 12,1" με ενσωματωμένο Η/Υ και λειτουργικό σύστημα Windows 10.
- Πολυλειτουργικά joysticks με εύκολη αφαίρεση για εργασίες γραφείου.
- Τυπικό βασικό λογισμικό για δημιουργία εικόνας, βίντεο και PDF.
- Eιδικό λογισμικό πρόγραμμα αγωγών αποχέτευσης-παροχών-ύδρευσης-γεωτρήσεων Wincan.
- Δυνατότητα Wi-Fi, δυνατότητα LAN, USB, HDMI.
- Προσδιορισμός της διαμέτρου, μέτρηση κλίσης, θερμοκρασίας και λέιζερ μετρήσεις με εσωτερικό Η/Υ και μέτρηση παραμόρφωσης.
- Έλεγχος απομακρυσμένου σέρβις.
- Ειδική βάση για τοποθέτηση στο τύμπανο καλωδίου Omicron, Cubix 300 ή σε εγκαταστάσεις οχημάτων.

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

RCA 4.0
Μεγάλου τύπου ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης αγωγών

- Δυνατότητα ελέγχου αγωγών από Φ 100 έως Φ 600mm με ηλεκτροκίνητο φορείο FW 90 και κεφαλή κάμερας KS 60 με ενσωματομένο πομπό 33KHz and 512Hz.
- Δυνατότητα ελέγχου αγωγών από Φ 150 έως Φ 3000mm με ηλεκτροκίνητο φορείο FW 135 και κεφαλή κάμερας KS 135.
- Ηλεκτρική ανύψωση της κεφαλής της κάμερας.
- Χειροκίνητο και αυτόματο σύστημα διεύθυνσης του φορείου.
- Κάμερα οπισθοπορείας του φορείου.
- Ειδικά επιπρόσθερα βάρη και ειδικοί επιπρόσθετοι τροχοί για το φορείο.
- Ηλεκτροκίνητο τύμπανο με καλώδιο μήκους έως 550m με κομβία ελέγχου έγχρωμη οθόνη παρακολούθησης 8΄΄ και τηλεχειριστήριο.
- Σύστημα ανέλκυσης-καθέλκυσης του φορείου με αλυσίδα 20m.
- Ξεχωριστοί εσωτερικοί χώρου κεντρικού ελέγχου και πίσω χώρου εργασίας του οχήματος VAN.
- Μονάδα ελέγχου και χειρισμού τύπου Rausch Tab υψηλής ανάλυσης Full HD (1920Χ1080) .
- Οθόνη αφής 15΄΄ με ενσωματωμένο Η/Υ και λειτουργικό σύστημα Windows 10.
- Οθόνες παρακολούθησης 24΄΄ Full HD.
- Πολυλειτουργικά joysticks.
- Τυπικό βασικό λογισμικό για δημιουργία εικόνας, βίντεο και PDF.
- Eιδικό λογισμικό πρόγραμμα αγωγών αποχέτευσης-παροχών-ύδρευσης-γεωτρήσεων Wincan.
- Δυνατότητα Wi-Fi, δυνατότητα LAN, USB, HDMI.
- Σύνδεση Ethernet, Wi-Fi και UMTS στο βίντεο και ανταλλαγή δεδομένων με τεκμηρίωση Η/Υ και
λογισμικό (PipeCommander,  WinCan ή άλλα προγράμματα απόκτησης).
- Προσδιορισμός της διαμέτρου, μέτρηση κλίσης, θερμοκρασίας και λέιζερ μετρήσεις με εσωτερικό Η/Υ και μέτρηση παραμόρφωσης.
- Εκτυπωτής.
- Κλιματιστικό χώρου κεντρικού ελέγχου.
- Έλεγχος απομακρυσμένου σέρβις.
- Τροφοδοσία συστήματος με μπαταρίες ιόντων Λιθίου ή Η/Ζ.

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

I Look
Ειδικού τύπου ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης αγωγών από φρεάτια

- Κάμερα από χυτοπρεσαριστό περίβλημα αλουμινίου κατηγορίας προστασίας IP 68.
- Ανάλυση HD 1280 x 960 pixels.
- Γυαλί φακού κάμερας από Ζαφείρι.
- Γωνία κλίσης 135°.
- Οπτικό ζουμ 20x.
- Φωτισμός LED
- Μονάδα λέιζερ για μέτρηση απόστασης.
- Προστατευτικό κάλυμμα κάμερας
- Λειτουργία με μπαταρία Λιθίου.
- Τηλεσκοπικός ιστός από Carbon 7m / 10m / 12m.
-  Τablet με οθόνη αφής 10".
- Χωρητικότητα αποθήκευσης 64 GB.
- Φορτιστές.
- Θήκη μεταφοράς κάμερας και tablet.

Mobirise

Διεύθυνση: Ναρκίσσου 13
ΤΚ.: GR-57013 Ωραιόκαστρο
Θεσσαλονίκη-Μακεδονία
Ελλάς

T: +30 2310-69.89.62
M:+30 6939-15.25.75
F: +30 2310-69.89.62


kamahellas.gmbh@yahoo.gr
info@kamahellasgmbh.gr
service@kamahellasgmbh.gr

Free AI Website Maker