Προφίλ της εταιρίας

Προφίλ της εταιρίας μας

Η εταιρία ΚΑΜΑ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1985 στην Θεσσαλονίκη - Μακεδονία και είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα και τη Κύπρο, η οποία ξεκίνησε την εισαγωγή και διάθεση ηλεκτρονικών συστημάτων και μηχανημάτων παρακολούθησης και αντιμετώπισης προβλημάτων σε υπόγεια δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Έχοντας αποκομίσει τεράστια εμπειρία στα παραπάνω συστήματα, έχει διαθέσει μηχανήματα σε 345 Δήμους, Δ.Ε.Υ.Α., Οργανισμούς και εταιρίες της χώρας μας, εδώ και 38 χρόνια.

Η εταιρία ειδικεύεται συγκεκριμένα σε:

SEBA KMT GmbH. - Γερμανίας

- Ηλεκτρονικούς εντοπιστές - ανιχνευτές αφανών διαρροών νερού.
- Συσχετιστές αφανών διαρροών νερού.
- Καταγραφείς-συλλογείς δεδομένων.
- Εντοπιστές καλωδίων ΔΕΗ - ΟΤΕ, μεταλλικών και μη μεταλλικών σωλήνων, φρεατίων, βανών, αερίων.

RIONED B.V. - Ολλανδίας

-Μικρά φορητά και συρόμενα αποφρακτικά μηχανήματα για αποφράξεις αποχετευτικών αγωγών.
- Επικαθήμενα αποφρακτικά μηχανήματα σε οχήματα VAN για αποφράξεις αποχετευτικών αγωγών.
- Μεσαία και μεγάλα αποφρακτικά μηχανήματα για αποφράξεις αποχετευτικών αγωγών σε φορτηγά αυτοκίνητα.
- Ειδικά περιστρεφόμενα μπεκ καθαρισμού αγωγών από λίπη και ρίζες (νέας τεχνολογίας).

KAISER A.G. - Λιχνενστάιν-Αυστρίας-Φιλανδίας-Σλοβακίας

- Μεσαία και μεγάλα αποφρακτικά μηχανήματα με ανακύκλωση για αποφράξεις αποχετευτικών αγωγών σε φορτηγά αυτοκίνητα.
- Ειδικά σκαπτικά μηχανήματα.

RAUSCH GmbH. & CO K.G. - Γερμανίας

- Τηλεοπτικά φορητά ψηφιακά συστήματα επιθεώρησης αγωγών αποχέτευσης-ύδρευσης-γεωτρήσεων.
- Τηλεοπτικά ψηφιακά συστήματα τεχνολογίας MODULES επιθεώρησης αγωγών αποχέτευσης-ύδρευσης-γεωτρήσεων σε οχήματα VAN.

CD LAB A.G. - Ελβετίας

- Λογισμικά προγράμματα σε γραφικό περιβάλλον χρήστη για τον έλεγχο αγωγών αποχέτευσης-ύδρευσης-γεωτρήσεων.

LANMAR S.p.A. - Ιταλίας

- Ειδικά διασωστικά συρόμενα τύπου Mobifire, φωτιστικά σώματα,
- Η/Ζ. μεγάλης ισχύος.

Στην προσπάθεια για πληρέστερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση του πελατολογίου μας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον Ιδιωτικό Τομέα, δημιουργήσαμε αυτήν την ιστοσελίδα, όπου μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τον παρεχόμενο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε δίκτυα, αλλά και να επιλύσουμε οποιαδήποτε απορία η τεχνικό πρόβλημα σας απασχολεί.

Μετά πλείστης τιμής

Καλογεράκος Νικόλαος
Διαχειριστής

Διεύθυνση: Ναρκίσσου 13
ΤΚ.: GR-57013 Ωραιόκαστρο
Θεσσαλονίκη-Μακεδονία
Ελλάς

T: +30 2310-69.89.62
M:+30 6939-15.25.75
F: +30 2310-69.89.62


kamahellas.gmbh@yahoo.gr
kalogerakosnikos@gmail.com
info@kamahellasgmbh.gr
service@kamahellasgmbh.gr
nikosk@kamahellasgmbh.gr

Made with ‌

HTML Editor