Παραδόσεις μηχανημάτων

Mobirise

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ HD 30 ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ IMPEX Α.Β.Ε.Ε.Ε.

Την 25η Οκτωβρίου 2019 έγινε η παράδοση στις εγκαταστάσεις της εταιρίας IMPEX Α.Β.Ε.Ε.Ε. στην Θεσσαλονίκη, του βενζινοκίνητου συρόμενου αποφρακτικού HD 30 της εταιρίας RIONED B.V.
Το συγκεκριμένο συρόμενο αποφρακτικό είναι κατάλληλο για αποφράξεις αγωγών διαμέτρου έως Φ 250mm.
Φέρει αντλία υψηλής πίεσης κεραμικού τύπου Speck-Rioned Ρ 21 130bar/30lit., βενζινοκινητήρα HONDA 11 HP, σωλήνα υψηλής πίεσης μήκους 40m, δύο (2) ειδικά ακροφύσια (μπεκ), ένα (1) πιστόλι υψηλής πίεσης και έναν (1) σωλήνα μήκους 1,5m με ταχυσύνδεσμο για την σύνδεση του με το δίκτυο ύδρευσης.

Mobirise

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ROCAM 4+  ΚΑΙ ROSCOPE ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ROLOC ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΩΡ ΑΤΕΕ

Την 13η Σεπτεμβρίου 2019 έγινε η παράδοση στην εταιρία ΙΣΤΩΡ ΑΤΕΕ στα Ιωάννινα, των φορητών ψηφιακών συστημάτων τηλεπισκόπισης αγωγών ROCAM 4+ και ROSCOPE και του εντοπιστή αγωγών ROLOC,  της εταιρίας RICO - ROTHENBERGER. 
Το φορητό ψηφιακό σύστημα τηλεπισκόπισης αγωγών ROCAM 4 + είναι κατάλληλο για έλεγχο αγωγών διαμέτρου έως Φ 300mm.
Φέρει έγχρωμη οθόνη αφής 10,4΄΄, με ενσωματωμένο router και SD Card  για αποθήκευση φωτογραφιών και video, τύμπανο με προωθητικό καλώδιο μήκους 30m με κάμερα SL 40 αξονικού τύπου με upright position, δεύτερο τύμπανο με προωθητικό καλώδιο μήκους 8m και με κάμερα Mini αξονικού τύπου.
Το φορητό ψηφιακό σύστημα τηλεπισκόπισης αγωγών ROLOC φέρει έγχρωμη οθόνη αφής και SD Card για αποθήκευση φωτογραφιών και video,
Ο εντοπιστής ROLOC είναι κατάλληλος για εντοπισμό αγωγών σε συνεργασία με τον πομπό 32.768 kHz που φέρει η παραπάνω κάμερα ελέγχου SL 40.

Mobirise

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ HD 30 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Την 18η Ιουνίου 2019 έγινε η αποστολή στο Δήμο Λευκάδας, του βενζινοκίνητου συρόμενου αποφρακτικού HD 30 της εταιρίας RIONED B.V.
Το συγκεκριμένο συρόμενο αποφρακτικό είναι κατάλληλο για αποφράξεις αγωγών διαμέτρου έως Φ 250mm.
Φέρει αντλία υψηλής πίεσης κεραμικού τύπου Speck-Rioned Ρ 21 130bar/30lit., βενζινοκινητήρα HONDA 11 HP, σωλήνα υψηλής πίεσης μήκους 40m, δύο (2) ειδικά ακροφύσια (μπεκ), ένα (1) πιστόλι υψηλής πίεσης και έναν (1) σωλήνα μήκους 1,5m με ταχυσύνδεσμο για την σύνδεση του με το δίκτυο ύδρευσης.

Mobirise

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ HD 30 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΗΛΟΥ

Την 03η Απριλίου 2019 έγινε η αποστολή στο Δήμο Τήλου, του βενζινοκίνητου συρόμενου αποφρακτικού HD 30 της εταιρίας RIONED B.V.
Το συγκεκριμένο συρόμενο αποφρακτικό είναι κατάλληλο για αποφράξεις αγωγών διαμέτρου έως Φ 250mm.
Φέρει αντλία υψηλής πίεσης κεραμικού τύπου Speck-Rioned Ρ 21 130bar/30lit., βενζινοκινητήρα HONDA 11 HP, σωλήνα υψηλής πίεσης μήκους 40m, δύο (2) ειδικά ακροφύσια (μπεκ), ένα (1) πιστόλι υψηλής πίεσης και έναν (1) σωλήνα μήκους 1,5m με ταχυσύνδεσμο για την σύνδεση του με το δίκτυο ύδρευσης.

Mobirise

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ FLEXJET ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΣΥΡΟΥ 

Την 27η Μαρτίου 2019 έγινε η παράδοση στo ΔΗΜΟ Νισύρου του βενζινοκίνητου ρυμουλκούμενου αποφρακτικού Flexjet της εταιρίας RIONED B.V.
Το συγκεκριμένο ρυμουλκούμενο αποφρακτικό είναι κατάλληλο για αποφράξεις αγωγών διαμέτρου έως Φ 300mm.
Φέρει αντλία υψηλής πίεσης κεραμικού τύπου Speck-Rioned Ρ 30 150bar/45lit., βενζινοκινητήρα HONDA 20 HP, σωλήνα υψηλής πίεσης μήκους 50m, σωλήνα πλήρωσης της δεξαμενής νερού μήκους 35m, δεξαμενή χωρητικότητας 400lit., δύο (2) ειδικά ακροφύσια (μπεκ) και ένα (1) πιστόλι υψηλής πίεσης.

Mobirise

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ HD 30 ΣΤΗ ΔΕΥΑ  ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

Την 26η Νοεμβρίου 2018 έγινε η αποστολή στη ΔΕΥΑ Δήμου Ολύμπου, του βενζινοκίνητου συρόμενου αποφρακτικού HD 30 της εταιρίας RIONED B.V.
Το συγκεκριμένο συρόμενο αποφρακτικό είναι κατάλληλο για αποφράξεις αγωγών διαμέτρου έως Φ 250mm.
Φέρει αντλία υψηλής πίεσης κεραμικού τύπου Speck-Rioned Ρ 21 130bar/30lit., βενζινοκινητήρα HONDA 11 HP, σωλήνα υψηλής πίεσης μήκους 40m, δύο (2) ειδικά ακροφύσια (μπεκ), ένα (1) πιστόλι υψηλής πίεσης και έναν (1) σωλήνα μήκους 1,5m με ταχυσύνδεσμο για την σύνδεση του με το δίκτυο ύδρευσης.

Νέες παρουσιάσεις            Αρχ. παραδόσεων            Αρχ. εκδηλώσεων                    Exit

Διεύθυνση: Ναρκίσσου 13
ΤΚ.: GR-57013 Ωραιόκαστρο
Θεσσαλονίκη-Μακεδονία
Ελλάς

T: +30 2310-69.89.62
M:+30 6939-15.25.75
F: +30 2310-69.89.62


kamahellas.gmbh@yahoo.gr
info@kamahellasgmbh.gr
service@kamahellasgmbh.gr

Offline Website Builder